Intensivkurs

DJ-AKADEMIEN, Högbergsgatan 30 STOCKHOLM

DJ-AKADEMIEN 2015/2016 © Copyright

Fotografier, texter, filer och dylikt får under inga omständigheter laddas ner eller spridas utan skriftligt godkännande.

 

Kursinformation

"Väljer Du vår Intensivkurs får du en bred utbildning och praktisk träning som gör att Du kan ta olika typer av spelningar"

 

I Intensivkursen ingår djupgående teori där vi lär ut t.ex. olika cd-spelares funktioner, mixerbord, felsökningstekniker, förberedelser inför spelningar och mycket annat. Vi väver även ihop den grundläggande teorin med stresshantering, kundbemötande och mycket annat som gör att du känner Dig säkrare i olika situationer.

Utöver teorin ingår också avancerad praktisk mixträning där Du får en djup insikt och kunskap i spelandet.

 

Med dessa kunskaper i bagaget kommer Du att vara säker i DJ-båset, kunna ta olika typer av spelningar och även förhandla direkt med kunden om speltider, ersättningsnivåer m.m.

 

Vem bör gå denna utbildning?

 

Intensivkursen är för Dig som vill börja arbeta som DJ och få en djupare insikt i yrket samt praktisk handledning och mixträning. Efter avslutad kurs kan Du på egen hand ta olika typer av spelningar.

 

Vi har medvetet lagt upp kursen så att Du lär Dig alla grunder och mixträning under en intensiv helg med 1 uppföljningstillfälle efter kursens avslut, för att följa upp utbildningen och få ett bra avslut. Detta uppföljningstillfälle gör också att Du får en återkoppling på de saker vi har gått igenom under kursen och det blir lättare för att Dig att öva på egen hand.

 

 

Som vanligt rekommenderar vi dock alltid alla våra elever (oavsett kurs) att fortsätta träna på egen hand.

 

Det är trots allt genom träning som Du tar Dig vidare till nästa nivå.

 

 

Vad ingår i utbildningen?

DAG 1 (2-3 tim):

 

- Teori och förklaring kring utrustning och alla funktioner

- Genomgång av olika sätt att använda cd-spelare och mixer (förberedande inför mixtekniker)

- Cue-punkter, val av tider i låtar

- Genomgång av pitch, tillfällig pitchkorrigering och BPM

 

DAG 2 (7-8 tim):

 

- Praktiska övningar; mixning, cue-punkter och pitchkorrigering

- Genomgång och påbörjande av mixning, moment för moment (korrigering med EQ, volymkorrigeringar)

- Fortsatt djupare teori kring utrustningens funktioner

- Olika mixtekniker

 

DAG 3 (7-8 tim):

 

- Praktiska övningar; mixning och pitchkorrigering

- Mixning av olika musikstilar

- Olika mixtekniker

- Finjusteringar av tidigare mixövningar

- Felsökningar

- Att tänka på när du kommer till spelning

- Genomgång av RekordBox

 

DAG 4 (Uppföljningstillfälle, ca 3-4 tim):

 

- Uppföljning av allt på kursen

- Mixträning, finjusteringar, frågor

- Kompletterande teori mm

- Genomgång av Pioneers Recordbox

- Utdelning av diplom

 

 

 

Observera att tiderna per dag kan variera, det är slutligen upp till kursledare och elev att valfritt kunna minska/öka antal timmar per dag för att istället lägga detta på uppföljning eller någon annan dag under utbildningen.

Detta är för att varje elev skall få en så pass bra och anpassad utbildning som möjligt, dock inom DJ-Akademiens fastställda riktlinjer.

 

Läs våra kursvillkor för fullständig information.