Vidareutbildning

DJ-AKADEMIEN, Högbergsgatan 30 STOCKHOLM

DJ-AKADEMIEN 2015/2016 © Copyright

Fotografier, texter, filer och dylikt får under inga omständigheter laddas ner eller spridas utan skriftligt godkännande.

 

Kursinformation

"Detta är en kurs för dig som vill följa upp, eller bättra på dina tidigare kunskaper"

 

Uppföljningskursen riktar sig först och främst mot DJ-Akademiens elever men också till de elever som har minst 6 månaders erfarenhet, antingen av att spela på fester eller har påbörjat sin egen träning hemma men vill gå vidare och utveckla kunskapen.

Kursen är också tänkt att vara ett bra komplement till vår Intensivkurs och som ett alternativ att kunna ta ett fritt antal privatlektioner.

 

När Du går vår uppföljningskurs tar vi alltid hänsyn till din nuvarande nivå och anpassar undervisningen efter Dig, oavsett vilken musikstil Du vill spela.

 

 

 

Vem bör gå denna utbildning?

Uppföljningskursen är för dig som har minst 6 månaders erfarenhet, antingen av att ha tränat på egen hand eller att ha spelat på olika fester eller nattklubbar, men som vill ta steget vidare och bättra på kunskaperna.

 

Du kan välja att ta 1 lektion eller flera, det är helt upp till dig!

Denna kurs lämpar sig också för olika typer av event.

 

Dessa kurser håller vi löpande på vardagar och helger.

Kontakta oss för tider!

Observera att tiderna per dag kan variera, det är slutligen upp till kursledare och elev att valfritt kunna minska/öka antal timmar per dag för att istället lägga detta på uppföljning eller någon annan dag under utbildningen.

Detta är för att varje elev skall få en så pass bra och anpassad utbildning som möjligt, dock inom DJ-Akademiens fastställda riktlinjer.

 

Läs våra kursvillkor för fullständig information.