STUDIO 1

DJ-AKADEMIEN, Högbergsgatan 30 STOCKHOLM

DJ-AKADEMIEN 2015/2016 © Copyright

Fotografier, texter, filer och dylikt får under inga omständigheter laddas ner eller spridas utan skriftligt godkännande.

Några av våra partners:

STUDIO 1

Studio 1 är vår studio där det mesta av undervisningen inom musikproduktion och mixning/mastering sker.

Studion har en kombination av både analog och digital high-end utrustning för att matcha behovet av dagens produktioner och projekt.

SÅNGBÅSET

LOUNGE