STUDIO 2

DJ-AKADEMIEN, Högbergsgatan 30 STOCKHOLM

DJ-AKADEMIEN 2015/2016 © Copyright

Fotografier, texter, filer och dylikt får under inga omständigheter laddas ner eller spridas utan skriftligt godkännande.

Några av våra partners:

STUDIO 2

Studio 2 är ett av rummen som vi har byggt från grunden, från ett mörkt stenrum till en mysig produktionsstudio. Studion inhyser idag ett produktionsteam som arbetar med olika projekt åt artister och skivbolag. Rummet används främst inom undervisningen för Produktion, Studiopiano och Vocal Production, men som med våra andra rum så kan våra elever och kursledare hoppa mellan beroende på vilka projekt och kurser som står på agendan.

SÅNGBÅSET

LOUNGE